הכנס הבינלאומי ה-4 לתכנון ועיצוב בתי מלון 20/5/2015