תחרות פרוייקטים אקולוגים בכל קנה מידה

במסגרת הכנס הבינלאומי השלישי לבנייה ירוקה שיתקיים בתאריך 28.11.12 ב"מרכז הקונגרסים אבניו", תתקיים תערוכת פרויקטים שנושאה נגזר מנושא הכנס “בנייה ירוקה בכל קנה מידה”. 

מאת: מערכת אתר 'בית ונוי' | צילום: |

אנו מזמינים אתכם, קהל האדריכלים והמעצבים, לקחת בה חלק ולשלוח אלינו פרויקטים שתוכננו על ידכם - פרויקטים שתכנונם עונה על פרמטרים ירוקים, ומתייחס לאחת מ”קטגוריות המידה” הבאות:  

> עיצוב מוצר אקולוגי - XS 
>  עיצוב ותכנון בית אקולוגי פרטי - S
 עיצוב ותכנון מבנה  משרדים/מלון אקולוגיים -  M
> עיצוב ותכנון מבנה ציבורי גדול אקולוגי או רב קומות - L
עיצוב ותכנון פרויקט אורבאני אקולוגי כדוגמת שכונה או פארק -  XL
  
מבין ההצעות שיוגשו ייבחרו 5 עבודות מכל קטגוריה, אשר יוצגו בתערוכה שתתקיים במקום הכנס, ולאחר מכן גם באתר “בית ונוי”. בנוסף, מכל קטגוריה תיבחר עבודה אחת שמתכננה יוזמן להציגה מעל הבמה בפני קהל המשתתפים.

הנחיות להגשה:
ניתן להגיש הצעה אחת בלבד עבור כל קנה מידה.
התכנון צריך להתייחס לפרמטרים של בנייה ירוקה המשולבים בו כגון:
< תכנון ירוק העומד בתקנים ירוקים בארץ ובעולם (LEED ,5281 וכדומה)
< תכנון חברתי וקהילתי
< תכנון יעיל מבחינה אנרגטית (מאזן אנרגטי חיובי, בנייה פאסיבית, בנייה מדברית)
< תכנון המשלב חומרים אקולוגיים - מקומיים, מתחדשים וממחוזרים

 

על ההצעות לכלול:
פוסטר 1A הכולל תכנית, חתך, פרספקטיבה / הדמיה של החלק המתוכנן, דיאגרמות עקרוניות, נתונים מדידים (צריכת אנרגיה, חיסכון מים, החזרי השקעה לאורך זמן).
בנוסף, יש לצרף טקסט הסבר עד 200 מילה המתייחס לפרוגראמה, לקונספט הרעיוני, לתנאי החלל / שטח, לשימושי החומרים, לפתרונות ו/או לאלמנטים ייחודיים ששולבו בתכנון.

פורמט שליחה: PDF
יש לצרף את שם האדריכל / המשרד המתכנן/ המעצב (בעברית ואנגלית).
את החומרים יש לשלוח לא יאוחר מיום: 25.10.12
לכתובת: dana_h@spotnik.co.il
לתשומת לבכם:
אנא הודיעונו באמצעות מייל- info@baitvenoy.co.il
על רצונכם לקחת חלק בתערוכה לא יאוחר מתאריך 1.9.12
תאריך אחרון להגשת החומרים: 25.1.12
לאחר בחינת ההצעות יתבקשו המתכננים שעבודותיהן נבחרו להגישן על גבי קאפה בגודל גיליון A1 . מידע מפורט יותר יישלח במועד המתאים.

 


פרטים נוספים לגבי הכנס הבילאומי ה- 3 לבנייה ירוקה: בנייה ירוקה בכל קנה מידה

 

 

 

יצירת קשר - תחרות פרוייקטים אקולוגים בכל קנה מידה