כנס בתי מלון מאי 2013 - מושב יזמים , מלונות בוטיק

 
מושב יזמים מלונות בוטיק :
דני ליפמן, עדי שטראוס, ישראל לוי,ירון לוי,מיכאל חי