Natural Water as Cultural Water - הפרויקט שזה בתחרות ASLA 2013


Daniel (Zhicheng) Xu סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת פרדו, זכה לאחרונה בפרס למצוינות בניתוח ותכנון קטגוריה בתחרות הסטודנטים ASLA 2013

הכתבה בחסות אתר Bustler

מאת: | צילום: | 05/11/2013

 
 
 

מטרת הפרויקט הייתה למצוא את נקודת האיזון בין התרבות לטבע באזור נהר Wabash באינדיאנה. 


נהר זה נמצא כיום במצב של הצפות, ניתוק וחוסר שימוש. הפתרון לבעיה זו הוא שילוב בין התרבות לבין טכנולוגיה שנועדה לשלוט בזרימת המים. המטרה היא להשיג עמידות אקולוגית וחברתית לאזור. 


בעזרת הפתרון שזכה בפרס הנהר יכול להפוך לתשתית ברת קיימא בעל זהות תרבותית שמנצלת את מלוא הפוטנציאל של הנהר והגדות שלו. 
 

הסימפטומים:

למצב הנוכחי של הנהר יש השפעה שלילית על ניידות התושבים וגם על כול הפעילויות שקשורות למים. הפיתוח התעשייתי שנעשה בעבר בקרבת הנהר פגע בבריאות שלו, בהתיישבות באזור, וגם בתחזוקה של האתרים שנמצאים בקרבתו כדוגמת מגרש הגולף והפארק. 
 

הנהר שהיה צריך להיות יעד מרכזי באזור ולהוות גשר בין שני האזורים של העיר,מהווה כיום חוצץ ומכשלה.
 

1. במהלך השנים ההצפות הרסו חלק מהמתקנים שנמצאו על גדת הנהר.

2. בגלל הפיתוח התעשייתי שנעשה בעבר, אדמות רבות נותרו לא מנוצלות – כמעט 70% מהקרקעות לאורך  הנהר פנויות.

3. בגלל מחסור בתחבורה נאותה, הנהר חוץ בין שני חלקי העיר. 50% מהתושבים רואים בנהר מחסום וכמעט 90% מהם מאמינים שלנהר יש פוטנציאל להפוך למקום נגיש יותר ולאתר בילוי. 

4. אין מספיק מתקני בילוי לאורך הנהר ואילו הפארקים שנמצאים בקרבתו אינם מתוחזקים כראוי וכתוצאה מכך   הם אינם אטרקטיביים לתושבים. 

5. האזרחים לא מודעים להיסטוריה ולרקע התרבותי של הנהר.רק 30% מהתושבים מכירים את הרקע ההיסטורי של הנהר. 

6. שינוי תוואי הנהר החמיר את בעיית ההצפה.זנים פולשים השתלטו על גדת הנהר והקטינו את המגוון הביולוגי   הטבעי באזור.השפכים החקלאיים פגעו במים ובאיכות הקרקע. 
 

הפתרון של דניאל מתייחס לכול הבעיות שהוצגו לעיל. בראש ובראשונה המטרה היא לשפר את התשתית של מערכת המים ולקבל בברכה את השיטפונות, תוך ניסיון למזער את הפגיעה מההצפות ובמקביל להשתמש במים כדי להפרות את הקרקע ולשפר את הייצור החקלאי. כמו כן,שיקום הנהר כולל יצירת בתי גידול למינים שנמצאים בסכנת הכחדה. 
 

המערכת האקולוגית החדשה תספק לאנשים הזדמנות ללמוד על הרקע התרבותי של הנהר והיא גם יוצרת פלטפורמה לסטודנטים להפעיל ניסויים הקשורים במים. 

מערכת של גשרים, טיילות, טרסות ומקלטים יאפשרו לאנשים לחגוג את המים ואת התרבות. 

על הקרקעות הפנויות יבנו מבני מסחר ובנייני מגורים – כך שהאתר יוכל בסופו של דבר להפוך למחוז שיוצר הזדמנויות עבודה כמו גם אזור מנוחה ובילוי. 
 

הגשרים שיבנו מעל הנהר יחברו מחדש בין חלקי העיר.מעל הגשרים תוקם מסילת רכבת שתיצור נגישות תחבורתית נוחה לתושבים. 
 

כל השינויים הללו יעניקו לנהר זהות תרבותית חדשה ויגבירו את המודעות הציבורית להיסטוריה שלו.  
 

›› הכתבה המלאה התפרסמה באתר Bustler

 

רוצה לקבל מאיתנו מידע על מוצרים ורעיונות להשראה?


תחומים שמעניינים אותי