עיצוב בתים במרכיבים וגישות של בנייה ירוקה

מאת: | צילום: |

מגדל רוטשילד 17 – מגדל ירוק

שני מבנים שמיועדים להשתלב בסביבה, כהמשך ישיר שלה, שניהם מיועדים לשימור. שני המבנים הצריכו תכנון מדוקדק, לשם כך, כשבבסיס עיצוב פנים תפיסת התכנון היו השלכות רבות ומורכבות, החל מתכנון השלד ועד לפרטי המערכות הקטנים ביותר בבניין.  

"בית ליטוינסקי" ברח' אחד העם 22, עיצוב בתים מבלי לפגוע בו או ביציבותו, ייתמך על ידי מערכת של קורות שתאפשר לחפור תחתיו מרתפי חנייה.

 

 

המבנה השני

במבנה השני ברח' אחד העם 26 - "בית אדלר" -  חלקו הקדמי ישמש למסחר וימשיך את החזית ההיסטורית של הרחוב, לאחר שפורק בטכנולוגיות מתקדמות. עיצוב פנים תוך שילוב חלקו האחורי במבואת המגדל, הוא ישוחזר יחד עם הקמת הבניין.

על מנת לאפשר את המשך צמיחתם וקיומם הבריא של הצמחייה הקיימת, נעשו התאמות בתוואי המרתפים, כדי לא לפגוע בבתי גידול של עצים קיימים במגרשים הגובלים. כמו כן, בגג העליון מתוכננות פליטות איוורורים, שיהיו עיצוב בתים הרבה מעל לגובה הרחוב, למניעת מפגעי זיהום אויר.  

בגינון מסביב למבואת המגדל בקומת הקרקע, מתוכננים מרכיבים נוספים של בנייה ירוקה: בתי גידול לעצים בוגרים ושילוב מערכות מתקדמות למחזור מים ופינוי אשפה. 

מעטפת הבניין

 

למעטפת הבניין עשו עיצוב פנים תוך שימוש בדופן חיצונית כפולה בה מותקנת מערכת הצללה הניתנת לכיוון לפי זווית קרינת השמש הנופלת על הזכוכית.

תכנון המגדל כולל עקרונות של התייחסות אקלימית בבניה ירוקה: במעטפת הבניין נעשה שימוש בדופן חיצונית כפולה בה מותקנת מערכת הצללה, כמו גם עיצוב בתים, הניתנת לכיוון לפי זווית קרינת השמש. מערכת זו מאפשרת לחסום חדירת קרינה ישירה לתוך הדירות ובכך למנוע את עליית הטמפרטורה בחלליהן ולחסוך אנרגיה שהייתה מושקעת על מיזוג אויר.

 

המאמר מבוסס על המאמר מגדל רוטשילד 17 – מגדל ירוק

המאמר המקורי עליו מבוסס המאמר:

http://www.baitvenoy.co.il/newsarticle/60,94,760.aspx

יצירת קשר - עיצוב בתים במרכיבים וגישות של בנייה ירוקה