עיצוב דירות בשיטת "מעריסה לעריסה"

מאת: | צילום: | 03/04/2013
חומרים חדשים

בשיטת "מעריסה לעריסה" בריאות האדם והסביבה, הפסולת בטבע היא מזון, וכך גם רואה השיטה את עצמה כמפעל שימור חומרים, שיקנה לחומרים מעגל חיים שלם, והיא שואבת השראה מן הטבע. את חלקם השיטה משייכת למעגל ביולוגי, את חלקם למעגל טכני. עושים שימוש בשיטה בין השאר בעת עיצוב חדר.
מחזורי חיים של מוצרי צריכה, ומחזורי חיים של מוצרי שירות, אלו שני סוגים ביניהם מבדילה השיטה, בה עושים שימוש בין השאר בעת עיצוב דירות.
הכוונה במוצרי צריכה היא למשל חומרי ניקוי, אשר בתהליך של טרנספורמציה או התפזרות, מגיעים לסביבה, ואם הם בטוחים לסביבה, הם משתייכים למעגל הביולוגי.

תחת מוצרי שירות, נכללים חומרים המרכיבים מוצרים שאינם משתנים בזמן השימוש, דוגמת ריהוט שבו עושים שימוש בעת עיצוב דירות, עיצוב חדר עם כיסא משרדי. המעגל הטכני מתמקד בייצור מוצרי השירות מחומרים מתמחזרים ומעוצבים לפירוק ושימוש מחדש.

 

 

עקרונות השיטה
השיטה שפותחה ב-1995, היא שיטה מוכחת שבבסיסה עומדים שלושה עקרונות:
העיקרון על פיו אורגניזם אחד ניזון מפסולת של אורגניזם אחר. כך למשל עלי העץ משמשים לחרקים תזונה, אותם חרקים מייצרים פסולת שממנה ניזונה האדמה עליה גדל העץ. חברות ומפעלים אשר פועלות באופן כזה שהפסולת שלהם מותווה למסלול המשכי וטבעי של החומר, גם כן מקיימות את העיקרון של השיטה.

בעזרת אנרגיית השמש ניתן לספק אנרגיה לכל העולם. אך באורח מצער, האנושות העדיפה להתמקד בפיתוח אנרגיות פוסיליות. התחליף הוא באנרגיות מתחדשות, כמו אנרגיית רוח, והפקת אנרגיה מביוסמה, הן טכניקות חדשות שעדיין לא מפותחות מספיק. בזכות הטכנולוגיות המתקדמות, ניתן כיום לשלב מערכות שעושות שימוש באנרגיה סולארית, בין השאר בתחום של עיצוב חדר, שימוש באנרגיית רוח, כמו גם הפקת אנרגיה מביומסה, הן חלופות ראויות, מבלי לסכן את הדורות הבאים.

עיקרון עיצוב דירות מבוסס על אי פגיעה בטבע ובסביבה, שהיא פגיעה כפועל יוצא של הגלובליזציה, כמו הפתרונות הסטנדרטיים והאחידים, ששונים במהותם מהפתורונות שיש לטבע להציע, שהם תמיד מגוונים ובלתי ניתנים לכימות. 

נשען על המאמר חומרים חדשים

קישור למאמר המקורי 

http://www.baitvenoy.co.il/newsarticle/60,94,699.aspx

 

רוצה לקבל מאיתנו מידע על מוצרים ורעיונות להשראה?


תחומים שמעניינים אותי