One piece - האמן גיורא ליפשיץ

מאת: | צילום: |
בתערוכתו החדשה "One Piece- מפגש בין ברזל ועץ", שתיפתח בסוף החודש, מציע האמן גיורא ליפשיץ זווית מבט חדשה על רהיטי סלון שמרניים, כאשר לצד שימור ערכם הפונקציונאלי הוא הופך אותם ליצירות פיסוליות סוריאליסטיות. ההשראה לתערוכה החדשה שאובה מסלון בית חמותו של ליפשיץ, שם פגש כיסא משנות החמישים "מהסוג שכבר עבר מהעולם", לדבריו. עם זאת, עיצובו הארכאי הצית את דמיונו "ראיתי בו בסיס לפסל" הוא מספר על הכיסא שהיווה, למעשה, את תחילתו של תהליך יצירה, שתוצאתו היא התערוכה המושתתת על פריטי ריהוט וחפצים העוברים תחת ידיו "מקצה שינויים"- פירוק חלקים ולחלופין תוספות או חיבור עם פריטים נוספים. את הרהיטים והחפצים שמושכים את עינו הוא מביא לסטודיו שלו, ונותן לדמיון את הזמן שלו עד שמתגבש אצלו הרעיון כיצד לפסלם מחדש. כך, בעבודת יד, ללא סקיצות או תכנון שקודמים לתהליך ותוך שימוש בטכניקות מגוונות כשריפה, התזת חול, שיוף ועוד, הוא מעניק לחפצים שכבר צברו כברת דרך חזות אחרת מתובלת בממד של הומור, כאשר ברזל חשוף שמשולב בכולם "דוחק" את עברם השמרני והמשמים.
One Piece"- מפגש בין ברזל ועץ", גלריית אמיר, רח' בר יוחאי 4 פינת המנור 17.
פתיחה: 22.5 , נעילה: 22.6

יצירת קשר - One piece - האמן גיורא ליפשיץ