הוועידה הבינלאומית לחדשנות בעיצוב ואדריכלות 10.12.2014