הכנס הבינלאומי ה- 4 לתכנון ועיצוב בתי מלון 20.5.2015