כנס בתי מלון מאי 2013 - ד"ר עוזי לנדאו , שר התיירות