כנס בתי מלון מאי 2013 , עמי פדרמן - יו"ר התאחדות בתי המלון