כנס בתי מלון מאי 2013 , אדריכל משה ספדיה

 
 Safdie Architects