כנס בתי מלון מאי 2013 - Mr. lan Rubin

 
Mr. lan Rubin 
מנכ"ל חברת נס
המלון החכם