כנס בתי מלון מאי 2013 - הרצאתו של מיכאל חי

 
מפתרון לינה לחוויית לינה - התפתחות חוויית הלינה בעולם ב-100 שנים האחרונות