מצגת פרוייקטים - הכנס הבינ"ל לבנייה ירוקה 2013


הכנס, בייזום והפקה של חברת "בית ונוי" בשיתוף עם 'שנקר' - ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב, התקיים זו השנה הרביעית והתמקד בנושא הקיימות לגווניו בכל שדירות התכנון, העיצוב והבנייה.