תכנון מלון בראשית – תכנון אדריכלי פייגין אדר'

צילום ועריכה יובל הנדלר
צילום סטילס רועי חן
הפקה פטריסיה חזן,  לבית ונוי