משכן האמנויות באוניברסיטת חיפה

תכנון: מנספלד קהת אדירכלים

חברה: הכט אפריים תקרות אקוסטיות