בריכה צמודה לויטרינות

התוחמות את חלל הפנים

חזיתו הרחבה של הבית הפינתי: הסגירות מתחלפת בפתיחות ושקיפות, כתוצר של גריעה במסה הבנויה. במרחב החיצוני-פנימי שנוצר זורם במקביל לבריכה, הצופה ונצפית ממנו כחלק בלתי נפרד. בקורת בטון עליון המקרה אותה פרוצים שלושה פתחים עגולים להחדרה מבוקרת של אור וקרני שמש.
 

מתוך 'תכנון בית כמערכת קשרים והפתעות'. גליון 125 יולי - אוגוסט 2012.