ריצוף באבן משתלבת

ריצוף באבן משתלבת ובין האבנים דשא יפני ליצירת פאזל ירוק


גינה מותאמת למקומה, גיליון 112