פינת חמד בגינה

מריצה שהוסבה לעציץ מקשטת את הדשא


גינה מחוברת לשורשים, גיליון 112