בריכת נוי

בריכת נוי וספסל בנוי מעוטרים באריחים מדוגמים


גינה מחוברת לשורשים, גיליון 112