חזית אחורית

רצועות צמחיה ירוקה מפרידות בין היציאה מהבית והדק מדגיש רצף בין שני המרחבים


תכנון מחדש של בית בשרון,גיליון 111