שביל מתעגל בגינה

שביל מרוצף מתפתל בין השיחים השונים בגינה


סיפורה של גינה, גיליון 111