חצר אחורית

מרחב דשא שרצועת חלוקי נחל מפרידה בינו ובין הגינון העוטף אותו


הגינה נולדה מחדש, 110