במת עץ בגינה

מערכת במות עשויות משטחי עץ איפאה שהמרכזית שבהן תחת עץ התאנה מיועדת לישיבה


הגינה נולדה מחדש, 110