חזית שערים

מבט לציר אורך המשתרע בין שתי החזיתות - חזית המעטפת והחזית שמייצר מבנה השערים.


תכנון מ-א' עד ת', 109