בריכת שחיה

קשרי חוץ ופנים - מרחבי הבית והגן חוברים זה לזה בזרימה ישירה.


תכנון גינה של חופש, 108