מרפסת משופצת

מרפסת לאחר שיפוץ - משטח מבוזבז לאזור מבוקש.

המעקה הורחב למשטח בר שמעליו מותקנת זכוכית שקופה החושפת את הנוף, והשטח רוצף בפרקט. צנרת לא אטרקטיבית הוצנעה עי בניית ספסל העוטף ומעלים אותה, וריפוד כריות משלים אותו לכדי מושב מזמין.על הגובה, גיליון 107