פטיו בכניסה לבית

פטיו הנחשף עם פתיחת השער

הפטיו הנחשף עם פתיחת השער: חיפוי האבן של השער הבנוי מחפה את אחד מקירות המעטפת, משחק גיאומטרי של קטעים מרוצפים, חיפוי קרקע באבנים וצמחייה במינון מדוד המשמר את פתיחות המרחב. שישה פתחים גדולים הנמשכים לגובה שתי קומות המבנה מייצרים חזית שקופה בה משולבת גם דלת הכניסה.משקוף לשקוף, גיליון 107