גן עם צמחיה מקומית

גן בו הצמחים מותאמים לאזור ואינם זקוקים להשקיה מרובה ודורשים טיפול מינימלי בלבד.


בין סבכי אילן, גיליון 106