אכסדרה

קירוי הרעפים של הסלון גולש ומקרה את שטחה של האכסדרה שביציאה מחלל המגורים.


ירוק בכפר, גיליון 106