גינון הכניסה לבית

גינה קדמית גדולה מייצרת תהליך כניסה ארוך יחסית, שמאפשר לחוות את יפי הצמחייה הארצישראלית ששולבה בכל רחבי הגן.


ירוק בכפר, גיליון 106