סביבת חוץ

משטח דק חיצוני

משטח דק מקיף את החזית האחורית, וחודר אל חלל הסלון דרך הקיר השקוף.גיליון 104, אחדות ניגודים