חדר ילדים

חדר ילדים עם מרפסת

חדר הילדים שבמפלס העליון חובר למרפסת עי הסרת קיר שהפריד בין שני החללים, וחלק משטחה סופח לחדר תוך יצירת הפרש מישורים הנוסך עניין ויזואלי. המפלס החדש שנוצר בחדר מנוצל כפינת מחשב פונקציונאלית.על הגובה, גיליון 107