חדר ילדים פונקציונלי

חדר ילדים עם פתרונות מבניים

דלתות זכוכית כפתרון להחדרת אור לחדר הרחצה הצמוד, אשר בשל אילוצי תוספת הבנייה הינו נעדר פתחים וספסל/מדף בנוי לאורך קיר החדר
בין צירי הזמן, גיליון 105