צבעוני ונקי

חדר הבנות הקטנות: צבעוני ונקי בעת ובעונה אחת.

חדר הבנות הקטנות: צבעוני ונקי בעת ובעונה אחת. פריטי הריהוט תוכננו ייעודית ע"י שילוני בהתאמה לחדר ודיירותיו, מוטיב הפסים משולב בצביעת הקיר, ולגון האדום שהינו חלק מנוסחת הצבע נוסף גון ירוק שנועד למתן אותו.גיליון 100, מינימליזם וצבע