חדר ורוד

חדר שינה לילדות

חדר לילדה בגווני ורודהבית הכתום

גיליון 103, נטוע במקומו