עיצוב ותכנון מטבח

 

המטבח , חלל אורכי הממוקם מצדן הפנימי של הקשתות.

 

מתוך מגזין בית ונוי  130 , בית אחד , שתי נשמות.