גרם המדרגות


גרם המדרגות הוחלף בגרם חדש עשוי פרופילי פנטוגרף ומדרכי אבן על משטחי מתכת.

מחיצות החלוקה מחוררות בדיגום עיגולים.

 

מתוך מגזין בית ונוי 130 , בית אחד שתי נשמות.