תוספת בנייה


תוספת הבנייה חורגת מקו המעטפת של המבנה ומקושרת לחלל הפנים באמצעות מערך קשתות של חזיתו המקורית

 

מתוך מגזין בית ונוי 130 , בית אחד , שתי נשמות