סלון קטן ונעים

סלון קטן ונעים

סלון קטן ונעים, נתחם מצד אחד בקיר נמוך שחצץ בין חלל הסלון למטבח, ועליו הושענו הטלוויזיה, מערכת הסטריאו ואוסף דיסקים גדול 

 

מתוך כתבה "זמני ומזמין". גליון 123, מרץ - אפריל 2012