חדר קולנוע

מערכת ישיבה מרווחת , מערכת קולנוע מתקדמת וריצוף עץ.






בית עם הפנים אל הגן, גיליון 112