סלון בעיצוב אישי

ריצוף בבטון מוחלק ושפת עיצוב אישית הנרקמת מפריטים עכשוויים לצד פרטים שנאספו במהלך השנים.


תכנון מחדש של בית בשרון,גיליון 111