פינת משפחה

פינת משפחה המופרדת מהמטבח באמצעות דלפק אכילה


תכנון מחדש של בית בשרון,גיליון 111