חדר טלוויזיה / חדר אירוח

חדר טלוויזיה / אירוח ובו יחידת מרבץ / מיטה.


שיפוץ דירה - התחדשות, 108