פינת אירוח

פינת אירוח מודרנית ונקיה בכניסה לבית וגרם מדרגות פיסולי דומיננטי.


עיצוב ישראלי בעמק הסיליקון, גיליון 108