חדר משפחה

לב הבית - מכיל פונקציות משותפות לכולם - טלוויזיה ופינת מחשב.


עיצוב ישראלי בעמק הסיליקון, גיליון 108