יחידת קיר אדומה בסלון

יחידה בנויה בגון אדום לוהט מייצרת מעין קו חלוקה בין אזורי המטבח ופינת העבודה לבין אזורי הסלון ופינת האוכל

מבט מעומק חללה של קומת הכניסה, בה מרוכזים האזורים הציבוריים ופינת עבודה. יחידה בנויה בגון אדום לוהט מייצרת מעין קו חלוקה בין אזורי המטבח ופינת העבודה לבין אזורי הסלון ופינת האוכל, ומכילה בתוכה גרם מדרגות ממתכת ואת אחד מהרלסים הקונסטרוקטיביים. צדה הפונה לסלון ומגדיר אותו בכלל המרחב מעניק לאזור זה עניין ויזואלי רב, ופתח שתוכנן בה מאפשר לקיים קשר עין ישיר עם האזורים המצויים בצדה השני. יחידת ריהוט נמוכה הניצבת בצמוד אליה חוברת אליה כאילו הייתה חלק בלתי נפרד מעיצובה.אדום עולה, גיליון 107