פינת טלוויזיה

פינת הטלוויזיה מעוצבת עם זיקה לסגנון עתיק.

פינת הטלוויזיה מעוצבת עם זיקה לסגנון עתיק.(שלא כמו לפני שנות אלף בקיבוץ, גיליון 100