סלון מרווח

פתחים גדולים מחדירים את הסביבה הירוקה לתוך הבית.

בחלל הפנים מחדירים פתחים גדולים את הסביבה הירוקה לתוך הבית, ורחבת דק המצויה ביציאה מחלל המגורים יוצרת המשכיות המדגישה חיבור עם קונטקסט הטבע.מול וואדי וחורש, גיליון 104